Obavijest vinogradarima! 05.07.2013.

U posljednjem tjednu zabilježeni su prvi simptomi pepelnice na bobicama te vladaju vrlo povoljni uvjeti za njen daljnji razvoj i širenje. Stoga vinogradarima savjetujemo da posebnu pažnju posvete ovoj bolesti te vrše redovite preglede i zaštite vinograda. U vinogradima gdje se ustanove početni simptomi pepelnice savjetujemo provesti tretiranje pripravkom Falcon EC 460. Za učinkovito suzbijanje pepelnice primjenu izvršiti uz što veći utrošak vode, a škropivo usmjeriti u zonu grožđa.

U do sada dobro zaštićenim vinogradima protiv pepelnice savjetujemo upotrijebiti jedan od sljedećih fungicida: Talendo, Vivando, Cristal, Postalon 90 SC ili strobilurinske pripravke:  Collis, Nativo 5 WG i sl.

Voditi računa da se pripravci iz iste kemijske skupine smiju upotrijebiti do tri puta tijekom jedne vegetacijske sezone.

Protiv peronospore mogu se upotrijebiti: Profiler WG, Eqution Pro, Pergado F, Pergado MZ,  Mildicut 25 SC,  Ridomil Gold Combi WG, Galben F, Baldo F, Fantic F, Forum Star, Melody Duo WP, Acrobat MZ, Mikal Flash WG, Winner, Atilla, Alonso i sl.

U fenofazi zatvaranja grozda primijeniti jedan od specifičnih botriticida protiv sive plijesni:  Mythos, Botril 300 SC, Cazar, Botrycid, Pyrus 400 SC, Chorus, Cantus, Teldor i sl.

Posljednjih tjedan dana bilježimo let druge generacije grozdovih moljaca na lokalitetima na Vrhovcu i Dugoj Resi. Te je ovih dana vrijeme za suzbijanje jednim od sljedećih pripravaka; Runner 240 SC, Mimic, Match 050 EC, Avaunt SC, Laser KS, Affirm, Coragen SC i dr. Insekticidima tretirati samo zona grozda u odvojenom tretmanu!

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis