Obavijest proizvođačima povrća! 05.07.2013.

Prije najavljenih oborina od subote 06.07. do sredine idućeg tjedna  provesti preventivnu zaštitu usjeva povrća od bolesti.

U luku zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor) provesti primjenom jednog od fungicida: Quadris (K-14 dana),  Ridomilgold MZ Pepite (K-21dan), Acrobat MZ WG (K- 14 dana), Fantic M, Galben C, Baldo C (K-28 dana). Fungicidu dodati okvašivač (Citowett, Sandovit).

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) koristiti: Switch 62,5 WG (K-21 dan); Daconil 720 SC (K- 14 dana); Signum (K-21 dan).

U tikvenjačama provesti zaštitu od plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) i pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea). Izabrati fungicid ovisno o periodu do berbe.

Od fungicida  mogu se koristiti: Acrobat MZ WG (plamenjača,krastavac, K-14 dana); Galben M ili Baldo M (plamenjača, krastavci, K- 14 dana); Quadris (krastavac, lubenica, dinja, buča,tikvice K-3 dana), Ortiva (plamenjača,pepelnica; krastavci, tikvice); Aliette flash; Avi, Avi WG ili Topic (plamenjača, krastavci K- 3; dana, bundeva, lubenica, dinja K-21 dan);  Equation PRO (plamenjača; krastavac, dinja, tikvica K- 7 dana); Crystal  (pepelnica; dinja, lubenica, tikva K-7 dana); Nimrod 25 EC (krastavac, lubenica, dinja K-7 dana); Baycor 25 WP (pepelnica; krastavac, lubenica K-14); Systhane 12 E, Fond 12 E, Systhane 24 E (pepelnica; krastavci K-14 dana).

U grahu preventivnu zaštitu od bakterioze graha (Xanthomonas campestris p.v. phaseoli) provesti primjenom bakrenog pripravka  Bordoška suspenzija 20 WP (1%) Karenca je 21 dan.

Fungicide koristiti prema preporuci proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti fungicide za zaštitu povrtnih kultura koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. MirnaCeranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis