Obavijest maslinarima 26.06.2013.

Plodovi  masline u maslinicima na širem području Grada Skradina su veličine od 4-8 mm te se u narednih nekoliko dana preporuča suzbijanje druge generacije maslinonog moljca (Prays oleae) .

Za suzbijanje gusjenica I i II razvojnog stadija mogu se koristiti pripravci Baturad WP, ili Biobit WP dozvoljeni i u ekološkoj proizvodnji.

Osim navedenih može se koristit jedan od pripravaka čija je aktivan tvar dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Upozoravaju se maslinari koji su protekle dvije godine imali veće štete od napada maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) da u narednom periodu pozornije prate pojavu ovog štetnika u svojim nasadima. Svrdlaš se vizualnim pregledom teže uočava pa se preporuča u jutranjim satima vršiti otresanje grana na bijelu podlogu. Oštećeni plodovi pocrne i otpadnu.  

NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidencijski list o korištenju sredstava za zaštitu bilja, ambalažu zbrinuti prema propisima!

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis