Obavijest vinogradarima! 24.06.2013.

Od protekle preporučene zaštite prošlo je 10 dana od kojih je posljednjih tjedan dana praćen visokom temperaturom i visokom relativnom vlagom zraka. Takvi uvjeti pogoduju širenju biljnih bolesti.

Stoga, vinogradare upozoravamo da je i dalje potrebno vršiti zaštitu vinograda usmjerenu protiv plamenjače( Plasmopara viticolae), pepelnice( Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Protiv plamenjače i dalje preporučujemo uporabu pripravaka sistemičnog djelovanja kao što su : Ridomil gold combi 45 WP, Galben F, Baldo F, Fantic F, Profiler, Forum star, Mildicut ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo Crystal KS, Collis KS, Vivando, Talendo, Nativo WG ili neki drugi preparat.

Protiv sive plijesni preporučujemo Chorus 75 WG, Mythos, Botril 300 SC , Pyrus 400 SC, Teldor ili neki drugi preparat.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača !

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

                                                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis