Obavijest proizvođačima graha 21.06.2013.

Prije najavljenih oborina za početak idućeg tjedna provesti zaštitu graha od bakterijske pjegavosti (Xanthomonas campestri p.v. phaseoli) primjenom bakrenog fungicida: Champion ili Blauvit; Bordoška suspenzija 20 WP.

Za zaštitu od lisnih uši koristiti insecticide: Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Dali, Congo; Karate Zeon; Fastac 10 EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu bilja u grahu koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Serti@savjetodavna.hr
    

 
 

Pripremi za ispis