Obavijest maslinarima! 21.06.2013.

Na svim praćenim lokalitetima kvarnerskih otoka bilježimo let karpofagne generacije maslininog moljca. Na lokalitetima otoka Malog Lošinja, Cresa i sjevernog dijela otoka Krka (Dobrinjština) bilježimo let u niskom intenzitetu. Na praćenim punktovima otoka Raba područja Barbat, Supetarska Draga, otoka Krkapodručja Punta, Krka, Malinske, Svetog Jurja bilježimo let maslinovog moljca srednjeg i visokog intenziteta. Maslina je uglavnom dosegla veličinu plodića od 4-5 mm kad leptir moljca počinje s odlaganjem jaja. Maslinarima preporučamo tretiranje usmjereno protiv karpofagne generacije maslinovog moljca(Prays oleae) tijekom ovog vikenda i prve polovice slijedećeg tjedna.

Protiv maslinovog moljca moguće je primjeniti na maslini registrirane pripravake na osnovi na osnovi Btk (trgovačkog naziva Biobit WP ili Baturad WP) ili pripravkena osnovi djelatne tvari dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). Na područjima s nižim intenzitetom leta moljca prednost dati pripravcima na osnovi Btk a na područjima sa srednjim i visokim intenzitetom leta te na područjima gdje uz moljca imamo prisutnost i drugih štetnika prednost dati pripravcima na osnovi dimetoata.

Za dodatnu zaštitu pčela insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

Maslinov moljac (Prays oleae) je drugi po važnosti štetnik masline. Posljedica napada karpofagne generacije ovog štetnika očituje se u opadanju plodova tijekom kolovoza i rujna kada završava razvoj gusjenice u plodu.

Praćenje maslininog moljca organizirano u suradnji s članovima maslinarskih udruga Ulika-Cres, AgroEkoLošinj-Mali Lošinj, Maslina-Rab, Drobnica-Krk i Drobnica-Malinska. Podatke lokalnih opažanja korist i Zavod za zaštitu bilja, HCPHS.

U maslinicima uključenim u ekološki i integrirani sustav proizvodnje protiv ovog štetnika dopušteno je korištenje samo pripravaka na osnovi Btk.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu. Maslinari upisani u Upisnik ekoloških proizvođača također mogu koristiti samo registrirane pripravke u RH za primjenu na maslini i to uz prethodnu suglasnost nadzornih stanica.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis