Obavijest voćarima! 20.06.2013.

Od prethodne preporuke proteklo je 10 dana, u tom razdoblju nije bilo uvjeta za zarazu uzročnikom krastavosti jabuka (Venturiainaequalis). Meteorolozi tijekom vikenda najavljuju mogućnost oborina, pa obavještavamo voćare da prije najavljenih oborina izvrše tretiranje. U preventivnoj zaštiti protiv krastavosti jabuka preporučujemo koristiti površinske fungicide: Delan 700, Delan 500, Polyram DF, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Captan ili Merpan. Za suzbijanje pepelnice jabuka preporučujemo pripravke na osnovi sumpora s napomenom da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaeraleucotricha)  prednost dajemo pripravcima: Topas 100, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

Od 13. lipnja bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydiapomonella). Za suzbijanje jabučnog savijača preporučujemo insekticide: Coragen 20 SC, Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 ili Pyrinex 250. Ukoliko je u nasadu jabuka prisutna veća populacija lisnih uši moguća je primjena insekticida Calypso SC 480 ili Mospilan koji suzbijaju oba štetnika.

U nasadima jabuka potrebno je kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychusulmi), naročito u nasadima gdje do sada nije izvršeno suzbijanje ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog pauka preporučujemo akaricide: Demitan SC, Ortus 5 SC, Zoom 11 SC, Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis