Seminar o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici u Programskom periodu 2014. – 2020.

Financijska vrijednost Zajedničke poljop. politike EU za period od 2014. – 2020. iznosi cca 376 milijardi eura, od čega 281,8 milijardi eura za Prvi stup – DIREKTNA PLAĆANJA, i 89,9 milijardi eura za Drugi stup – RURALNI RAZVOJ.

Predavači su bili stručnjaci za ruralni razvoj i to:

  • Adriano Antinelli; suradnik Predsjedništva EU Parlamenta Agencije za plaćanje u poljoprivredi Republike Italije i talijanskih regija Lazio, Marche, Puglia, Sicilia i Calabria
  • Felice Adinolfi; profesor agroekonomije Sveučilišta u Bologni, suradnik EU Parlamenta i član -znanstvenog odbora CIHEAM – Internacionalni Centar za agroekonomiku Mediterana
  • Tomislav Petrić; voditelj Odjela za ekološku i integriranu proizvodnju Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje

Novi sustav izravnih plaćanja bit će u punoj snazi za Republiku Hrvatsku od 2022. godine, pri čemu će se ista postepeno povećavati od 2013. godine i to počevši od 2013. sa 25 % odgovarajuće ukupne razine izravnih plaćanja za 2022. godinu. 

seminar_19_6.jpg

Po pitanju ruralnog razvoja, prijedlozi za reformu se temelje se na Priopćenju „CAP prema 2020.“ u kojem se opisuju značajne strateške opcije koje bi mogle pružiti odgovor na buduće izazove za poljoprivredna i ruralna područja, te dovesti do ostvarenja osnovnih ciljeva:

  1. Održiva prehrambena proizvodnja
  2. Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatsko djelovanje
  3. Uravnotežen razvoj teritorija 

Prvi stup obuhvaća izravna plaćanja i tržišne mjere koje nude temeljnu godišnju podršku dohotku poljoprivrednika EU-a, te podršku u slučaju posebnih tržišnih neprilika, dok se drugi stup odnosi na ruralni razvoj, u sklopu čega zemlje članice mogu osmislili višegodišnje programe te iste sufinancirati unutar zajedničkog okvira.

Seminar je sufinanciran u sklopu projekta ZOONE, financiranog u sklopu Programa IPA Adriatico – Jadranska prekogranična suradnja. Provedba projekta je započela 1. ožujka 2011., a trajat će do 1. travnja 2014. godine. Projekt ZOONE ima za cilj jačanje inovacijskih kapaciteta na istraživačkoj, tehničkoj i institucionalnoj razini radi stvaranja povoljnog okruženja i davanja specifične potpore zootehničkim tvrtkama kao osnovu za razvoj poduzetničkih farmi. Jedna od aktivnosti projekta je izgradnja štale za tov teladi istarskog goveda i provedbu performance testa koja će biti smještena na Gortanovom Brijegu kraj Pazina, u sklopu Centra za ruralno regionalni razvoj.

 

Zrinka Krpan-Buić, dipl. ing. agr,
stručna savjetnica

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis