Obavijest proizvođačima krastavaca! 20.06.2013.

Najznačajnije bolest na krastavcu su plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis), i pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum). Razvoju plamenjače pogoduju temperature 16 – 22 °C i dugotrajno vlaženje lišća (pet i više sati). Bolest se javlja na listovima i to pred formiranjem prvih plodova u obliku okruglih svjetlijih pjega. Sa donje strane lista javlja se sivkasti prevlaka.

Pepelnici krastavca pogoduju više temperature od 32 °C i više te relativna vlaga od 65 – 85 %. Simptomi se javljaju u obliku okruglih sivobijelih prevlaka najčešće na licu listova. Simptomi ove bolesti primijećeni su u plasteničkoj proizvodnji krastavca. Kao posljedica jedne i druge bolesti javlja se sušenje lista.

Zaštitu je potrebno provoditi prije pojave simptoma bolesti. U nas registrirani fungicidi za suzbijanje ovih bolesti navedeni su u tablici: 1, 2 i 3.

Tablica 1. Nesistemični fungicidi

Djelatna tvar
Naziv pripravka
Bolest
pripravci na osnovi bakra

CHAMPION  FLOW SC

CUPROLINE
NORDOX 75 WG,

NORDOX SUPER 75

plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

primjena do cvatnje
propineb
ANTRACOL WP 70
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

antraknoza

(Colletotrichum lagenarium)

pripravci na osnovi sumpora
CHROMOSUL 80
KOSSAN WG
KUMULUS DF
KVAŠLJIVI SUMPOR
SULFOLAC 85 SC
SULFOLAC 80 WG
SUMPOR MICRO 80 WP
SUMPOR MOČIVI TIOSAM 80 MICRO
SUMPOR SC 80
TEKUĆI SUMPOR
THIOVIT JET
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

 

Tablica 2.: Sistemični fungicidi i sistemični fungicidi s ograničenom pokretljivošću

Djelatna tvar
Naziv pripravka
Bolest
difenconazol
DIFCOR
koncentrična pjegavost

(Alternaria solani),

pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

azoksistrobin
ORTIVA
pepelnice i plamenjača krastavca
trifloksistrobin
ZATO 50 WG
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

krezoksim-metil
STROBY WG
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

trifloksistrobin
tebukonazol
NATIVO 75 WG
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

benalaksil + mankozeb
GALBEN M
BALDO M
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

metalaksil-m i mankozeb
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

miklobutanil
SYSTHANE 24 E
SYSTHANE 12 E
FOND 12 E
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

fosetil
AVI
AVI WG
ALIETTE FLASH
TOPIC
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

dimetomorf + mankozeb
ACROBAT MZ
ACROBAT MZ WG
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

mandipropamid
REVUS
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

mandipropamid + mankozeb
PERGADO MZ
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

tetrakonazol
DOMARK 40 ME
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

meptil-dinokap
KARATHANE GOLD 350 EC
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

fenbukonazol
INDAR 5 EW
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

ciazofamid
RANMAN 400 SC
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

famoksadon + cimoksanil
EQUATION PRO
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

bitertanol
BAYCOR WP 25
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

bupirimat
NIMROD 25 EC
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

 

Tablica 3. Fungicidi dozvoljeni za primjenu u zaštićenim prostorima

Djelatna tvar
Naziv pripravka
Bolest
azoksistrobin
ORTIVA

pepelnica (Erysiphe cichoracearum), plamenjača krastavca

(Pseudoperonospora cubensis)

krezoksim-metil
STROBY WG
pepelnica

(Erysiphe cichoracearum)

metalaksil-m i mankozeb
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE
plamenjača

(Pseudoperonospora cubensis)

 

Od štetnika na krastavcima najčešće se nalaze: lisne uši (Aphididae), tripsi (Thripidae), crveni pauci (Tetranychus spp.) , staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum), duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci) , muhe lisni mineri (Liriomyza spp.).

Pojava štetnika  češća je u proizvodnji u zatvorenom prostoru no javlja se i u uzgoju na otvorenom. Štete čine na listu i to najčešće sišući na naličju lista. Lisni mineri stvaraju hodnike na listu. U tablici 4. i 5. su navedeni insekticidi koji su registrirani za suzbijanje nekih od navedenih štetnika

 

Tablica 4.: Insekticidi dozvoljeni za primjenu

Djelatna tvar
Naziv pripravka
Štetnik
tiametoksam
ACTARA 25 WG
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci),

lisne uši (Aphididae)
imidakloprid
CONFIDOR SL 200
duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci)

acetamiprid
MOSPILAN 20 SP
lisne uši (Aphididae),
kalifornijski trips

(Frankliniella occidentalis)

alfa-cipermetrin
FASTAC 10 EC
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci),

zelene breskvina uš (Myzus persicae)

lisne uši (Aphididae),

sovice (Spodoptera sp.)

lambda-cihalotrin
KARATE ZEON
lisne uši
(Aphididae),
lisne sovice

(Mamestra spp.),

resičari(Thripidae),
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

pirimifos-metil
ACTELLIC 50 EC

crna repina uš (Aphis fabe),

staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

pirimifos-metil
PIRIMIFOS-METIL 50 EC

crna repina uš (Aphis fabe),

staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

pirimikarb
PIRIMOR 50 WG
lisne uši (Aphididae)
flonikamid
TEPPEKI 500 WG
pamukova lisna uš

(Aphis gossypii)

tiakloprid
CALYPSO SC 480
lisne uši (Aphididae)
abamektin
KRAFT 18 EC
crveni pauci

(Tetranychus spp.),

kalifornijski trips

(Frankliniella occidentalis)

lisni mineri

(Liriomyza spp.)

grinje(Acarina)
abamektin
VERTIMEC 018 EC
lisni mineri

(Liriomyza spp.),

Tripsi (Frankliniella spp.),

crveni pauci (Tetranychus spp.)

 

Tablica 5.: Insekticidi dozvoljeni za primjenu u zaštićenim prostorima

Djelatna tvar
Naziv pripravka
Štetnik
tiametoksam
ACTARA 25 WG
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci),

lisne uši (Aphididae)
spinosad
LASER
kalifornijski trips

(Frankliniella occidentalis),

lisni miner (Liriomyza trifolii)

alfa-cipermetrin
FASTAC 10 SC
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci),

lisne uši (Aphididae)
alfa-cipermetrin
ALFA 10 SC
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

alfa-cipermetrin
DIREKT
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

alfa-cipermetrin
FASCON
staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

pimetrozin
CHESS 50 WG
stitasti moljci (Aleyrodidae)
lisne uši (Aphididae)
emamektin benzoat
AFFIRM

sovice (Spodoptera sp.)

oksamil
VYDATE 10 L
primjena kroz sustav za navodnjeavanje
nematode korijenovih guka (Meloidogyne spp.),
cistolike nematode

(Heterodera spp.),

koprivina grinja

(Tetranichus urticae),

lisni mineri (Liriomyza spp.),

lisne uši (Aphididae),

tripsi (Thrips spp.),

staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

korjenove nematode

(Globodera spp., Pratylenchus spp.)

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30, stavak 3) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

                                                                                  Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis