Treće ponovljeno upozorenje maslinarima 17.06.2013.

U obavijestima maslinarima od 10.05.2013. i 07.06.2013. upozorili smo maslinare na pojavu maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) i potrebu za redovnim pregledima maslinika na njegovu prisutnost. Štetnik se uočava pažljivim vizualnim pregledima i otresanjem grana na bijelu podlogu. Iako se štetnik hrani i listovima i cvatovima ekonomske štete čini tik nakon oplodnje na malim plodićima uzrokujući njihovo brzo crnjenje i otpadanje što traje sve do okoštavanja. Nakon okoštavanja ubodi su vidljiviji jer plod ne crni u cijelosti i ne otpada. Štete na listovima mogu se zamijeniti sa štetama od maslinovog tripsa dok se štete na plodićima u ovoj fenofazi mogu zamijeniti sa fiziološkim otpadanjem plodova ili nedostatkom mikroelemenata. Štete od ovog štetnika mogu se očekivati:

  • u tradicionalnim maslinicima gdje se ne provode redovne mjere usmjerene zaštite protiv glavnih štetnika masline maslinovog moljca i muhe

  • u maslinicima u blizini zapuštenih, neobrađenih i netretiranih maslinika

  • u maslinicima u neposrednoj blizini šuma u kojima ima samoniklih maslina

  • u maslinicima u kojima se ne provodi zaštita protiv glavnih štetnika primjenom insekticida širom

Maslinare također upozoravamo na veću brojnost pipa (Othiorhynchus spp.) posebice u mladim maslinicima gdje je neophodno postavljanje lovnih pojaseva.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis