Učionica na otvorenom-Sveti Martin na Muri

ucionica1_14_6.jpg

Tijekom vegetacijske sezone praćeno je stanje usjeva te se na učionici ukazalo poljoprivrednicima na sve probleme uočene ove godine. Na području postavljenog pokusa pšenice u periodu od 1. listopada 2012. Do 11. lipnja 2013. zabilježeno je 712,4 mm oborina, dok je u istom periodu u vegetacijskoj sezoni 2011./2012. Zabilježeno 338 mm oborina. Povećana količina oborina uzrokovala je duže zadržavanje vode na parcelama te na dijelovima parcela gdje se duže zadržala smanjen je sklop pojedinih sorata pšenice. Neke sorte pšenica praktički nisu pokazale u ovoj vegetacijskoj sezoni potencijal busanja koji je karakterističan za dotičnu sortu.

Tablica 1. Broj klasova/m² i izmjerene visine sorata

SORTA
Broj klasova/m²
Visina biljaka u cm
SRPANJKA
720
57
NOVA ŽITARKA
656
63
LUCIJA
784
71
KATARINA
768
68
KRALJICA
752
62
VULKAN
848
82
JANA
736
61
ILLICO
768
70
INGENIO
752
64
BOLOGNA
656
60
SOFRU
624
65
ELEMENT
592
100
ENERGO
608
100
SEBASTO
656
79
XENOS
640
101
LUDWIG
688
106
GRAINDOR
592
88

Zbog nemogućnosti pravovremene zaštite pšenice od korova u proljeće (na pokusu nije obavljen tretman ujesen) na dijelovima sa smanjenim sklopom ima veće pojave slakoperke – pahovke (Apera spica-venti) što je ove godine pojava i na ostalim parcelama. Također je raspravljano o zaštiti pšenice od bolesti i štetnika. Mada se radi o sortnom pokusu u kojem su sorte različite duljine vegetacije praćenjem usjeva i pravovremenim tretiranjem uspjelo se održati pšenice u dobrom stanju.

Provedena agrotehnika na pokusu:

  • predkultura: šećerna repa
  • gnojidba: 330 kg/ha NPK 0:20:30

I. prihrana 17.03.2013.-150 kg KANA/ha 

II. prihrana 21.04.2013. – 100 kg KANA/ha

  • zaštita usjeva:

Axial 0,75 l/ha+Logran-37 g/ha

Amistar extra 0,8 l/ha X2

Karate zeon – 0,15 l/ha

Osim pšenice pregledan je sortni pokus uljane repice i prezentiran GPS uređaj kojeg od nedavno posjeduje poljoprivredno gospodarstvo Babić te pokazana njegova primjena.

Kod poljoprivrednih proizvođača primijećen je veliki interes za ovakve učionice jer na tržištu postoji velik broj sorata, pa je stoga teško donijeti odluku što sijati. U nadi da do žetve neće biti nevremena čekamo rezultate ostvarenih prinosa.

 

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
Odsjek za ratarstvo

 

Pripremi za ispis