Obavijest vinogradarima! 17.06.2013.

Obavještavaju se vinogradari da su povoljni uvjeti za razvoj pepelnice, te da je potrebno zaštititi vinograde. Tretiranje se može provesti s POSTALON u količini od 100 ml na 100 L vode ili CRYSTAL u količini od 20 ml na 100 L vode ili COLLIS u količini od 40 ml na 100 L vode ili močivi sumpor u količini od 300 g na 100 L vode, odnosno 300 ml na 100 L vode. Tretiranje provoditi kasno predvečer budući su nastupile vrlo visoke temperature koje iznad 28°C mogu uzrokovati palež zelenih organa.

Protiv peronospore ne treba provoditi tretiranja jer nema uvjeta za razvoj.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima preporuča se protiv pepelnice zaštita s VITISAN u količini od 100 g na 100 L vode ili s KALIWASSERGLAS u količini od 400 ml na 100 L vode.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                         Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis