Obavijest voćarima 10.06.2013.

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju prevladavalo kišovito vrijeme, te je ovisno o lokalitetu i količini oborina zabilježeno 3 do 4 infekcije uzročnikom krastavosti jabuka.

U nasadima jabuka s vidljivim simptomima krastavosti na listu (Venturiainaequalis), vremenske prilike pogoduju sporulaciji primarnih pjega, a oborine omogućavaju sekundarnu zarazu plodova. Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabukaprestaje u prvoj dekadi lipnja kada započinje sekundarni ciklus razvoja patogena. Za zaštitu jabuka od krastavosti predlažemo primijeniti: Chromodin S-65 ili Dodine S-65.

Vlasnike plantažnih nasada krušaka upućujemo na kontrolu vršnog lišća zbog prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsyllapyri). Ako se pregledom utvrdi prisutnost jaja kruškine buhe može se primijeniti biotehnički pripravak Rimon 10 EC. Biotehnički pripravci djeluju na jaja buhe i prve stadije ličinke. Ukoliko su prisutni stariji stadiji ličinki kruškine buhe predlažemo primjenu pripravaka Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG uz dodatak Bijelog ulja (0,2 %). Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti. Za suzbijanje krastavosti kruške moguće je primijeniti Delan SC 750 ili Delan 500 SC.

Trešnje i višnje ulaze u fazu promjene boje ploda te je u toj razvojnoj fazi moguće primijeniti insekticide. Za suzbijanje trešnjine muhe na koštičavom voću registrirani su insekticidi: Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor, svi s karencom 21 dan, te insekticid Mospilan 20 SP s karencom 14 dana.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis