Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja

1. SAMOSTALNI ODJEL ZA SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN),

1.1. Odsjek za provedbu FADN istraživanja

1. Stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zagrebu, Savska 41, I. kat (aneks Zagrepčanke, iznad prodajnog salona CITROËN) u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati. 

2. Pripravnik za stručnog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zagrebu, Savska 41, I. kat (aneks Zagrepčanke, iznad prodajnog salona CITROËN) u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 11:00 sati za kandidate sa prezimenima od A do M, a za kandidate sa prezimenima od N do Ž testiranje će se održati s početkom u 13:00 sati. 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– za kandidate agronomske i ekonomske struke: EU, opći propisi iz područja poljoprivrede i stručna literatura (agroekonomika, zaštita bilja, integrirana proizvodnja, stočarstvo, ratarstvo, hortikultura, …)

– Propisi se mogu naći na web stranici Narodnih novina www.nn.hr odnosno web stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr i web stranici Poljoprivredne savjetodavne službe www.savjetodavna.hr podizbornik zakonodavstvo.

2. SEKTOR ZA STRUČNU POTPORU I SAVJETOVANJE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

2.1. Područni ured sjeverozapadne Hrvatske

2.1.1. Podružnica Krapinsko-zagorske županije

1. Poljoprivredni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Donjoj Stubici – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zaboku, Kumrovečka 6.

2. Poljoprivredni savjetnik, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust i godišnji odmor), s mjestom rada u Krapini – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zaboku, Kumrovečka 6.

2.1.2. Podružnica Međimurske županije

1. Poljoprivredni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Čakovcu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 8:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Čakovcu, Zrinsko-frankopanska 9/III.

2.1.3. Podružnica Koprivničko-križevačke županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Đurđevcu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Đurđevcu, Trg Sv. Jurja 5. 

2.1.4. Podružnica Karlovačke županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Ogulinu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Karlovcu, Haulikova 14. 

2.2. Područni ured središnje i istočne Hrvatske

2.2.1. Podružnica Sisačko-moslavačke županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Jasenovcu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Sisku, Galdovačka 1.

2.2.2. Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Garešnici – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Bjelovaru, Poljana dr. Franje Tuđmana 4.

2.2.3. Podružnica Vukovarsko-srijemske županije

1. Poljoprivredni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Vinkovcima – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u srijedu, 12. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Vukovaru, Tina Ujevića 4.

2.2.4. Podružnica Osječko-baranjske županije

1. Poljoprivredni suradnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Donjem Miholjcu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Osijeku, Vinkovačka 63 c. 

2.2.5. Podružnica Virovitičko-podravske županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Orahovici – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Virovitici, Ivana Gorana Kovačića 13.

2.2.6. Podružnica Brodsko-posavske županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Novoj Gradiški – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Slavonskom Brodu, Vinogradska cesta 155. 

2.2.7. Podružnica Požeško-slavonske županije

1. Poljoprivredni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Kaptolu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 8:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Kaptolu, Školska 3.

2.3. Područni ured jadranske Hrvatske

2.3.1. Podružnica Primorsko-goranske županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Cresu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Delnicama, Trg 138. brigade HV broj 4.

2.3.2. Podružnica Istarske županije

1. Poljoprivredni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Puli – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Pazinu, Hrvatskog narodnog preporoda 1. 

2.3.3. Podružnica Zadarske županije

1. Poljoprivredni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada na Ugljanu – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zadru, Mažuranićeva 30/I. 

2.3.4. Podružnica Šibensko-kninske županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Šibeniku – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Split, Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, Vukovarska 1, za kandidate sa prezimenima od A do M, a za kandidate sa prezimenima od N do Ž u Zagrebu, Savska 41, I. kat (aneks Zagrepčanke, iznad prodajnog salona CITROËN).

2.3.5. Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije

1. Pripravnik za poljoprivrednog suradnika, na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada na Pelješcu – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture Dubrovnik, Marka Marojice 4.

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– za kandidate agronomske struke: opći propisi iz područja poljoprivrede te propisi iz područja specijalnosti u poljoprivredi (zaštita bilja, integrirana proizvodnja, stočarstvo, ratarstvo, hortikultura, agroekonomika …)

– Propisi se mogu naći na web stranici Narodnih novina www.nn.hr odnosno web stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr i web stranici Poljoprivredne savjetodavne službe www.savjetodavna.hr podizbornik zakonodavstvo.

3. SEKTOR ZA SPECIJALISTIČKE PROGRAME I PROJEKTE

3.1. Odjel za bilinogojstvo

3.1.1. Odsjek za biljno zdravstvo

1. Stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Velikoj Gorici – 1 izvršitelj/ica 

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 14:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u u Zagrebu, Savska 41, I. kat (aneks Zagrepčanke, iznad prodajnog salona CITROËN).

3.2. Odjel za ribarstvo

3.2.1. Odsjek za morsko ribarstvo

1. Stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Poreču – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 9:00 sati  u Poreču, Veletržnica ribe Poreč d.o.o., Mate Vlašića 20.

2. Stručni savjetnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Splitu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u petak, 14. lipnja 2013., s početkom u 12:00 sati u Splitu, Obrtnička komora, Ruđera Boškovića 28. 

3.3. Odjel za održivi razvoj ruralnih područja

3.3.1. Odsjek za ruralni razvoj i EU programe

1. Stručni savjetnik, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust i godišnji odmor), s mjestom rada u Osijeku – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Osijeku, Vinkovačka 63 c.

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– za kandidate agronomske struke: opći propisi iz područja poljoprivrede te propisi iz područja specijalnosti u poljoprivredi (zaštita bilja, integrirana proizvodnja, stočarstvo, ratarstvo, hortikultura, agroekonomika …)

– za kandidate ribarske struke: opći propisi iz područja poljoprivrede i ihtiologije i ribarstva

– Propisi se mogu naći na web stranici Narodnih novina www.nn.hr odnosno web stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr i web stranici Poljoprivredne savjetodavne službe www.savjetodavna.hr podizbornik zakonodavstvo.

4. SEKTOR ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

4.1. Odjel za opće, kadrovske i pravne poslove,

4.1.1. Odsjek za kadrovske i pravne poslove

1. Stručni suradnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Testiranje će se održati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne savjetodavne službe u Zagrebu, Savska 41, I. kat (aneks Zagrepčanke, iznad prodajnog salona CITROËN) u četvrtak, 13. lipnja 2013., s početkom u 10:00 sati za kandidate sa prezimenima od A do M, a za kandidate sa prezimenima od N do Ž testiranje će se održati s početkom u 12:00 sati. 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

– za kandidate pravne, odnosno ekonomske struke: opći propisi iz područja radnog prava, propisi iz područja zaštite na radu, propisi iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, propisi iz područja javne nabave.

Propisi se mogu naći na web stranici Narodnih novina www.nn.hr kao i na web stranici Ministarstva rada i mirovinskog sustava www.mrms.hr

Testiranje kandidata:

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji nisu zaprimili obavijest da se ne smatraju kandidatima jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku. Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Testiranje kandidata uključuje pisanje testa iz struke, poznavanja stranog jezika i poznavanja rada na računalu te razgovor s kandidatom (intervju).

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine br. 25/13).

Način testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeća osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđenja identiteta.  

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet. Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidati će biti pismeno testirani u trajanju od 90 minuta. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja i razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.  

Ukoliko kandidat postupa na nedopušteni prethodno opisani način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat neće se ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

Za pitanja i pojašnjenja možete nazvati na tel. 01 4882 722.

 

KLASA: 112-01/13-03/24
URBROJ: 367-09-01-13-4

Zagreb, 7. lipnja 2013.

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Pripremi za ispis