Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva o mjerama zaštite početkom lipnja 10.06.2013.

Od posljednje preporučene zaštite koštičavog voća proteklo je 17 dana, te je u istom razdoblju na većini mjernih lokaliteta u Županiji palo između 40 i 80 mm oborina. U prvom tjednu ovog mjeseca smo bilježili iznadprosječno vlažno razdoblje s oborinama koje su padale gotovo svakog dana, a prosječna vlažnost zraka je u tima danima bila između 83 i 100 %. U takvim je uvjetima opasnost od razvoja gljivičnih bolesti iz skupina krastavosti (Venturia), hrđa (Tranzschelia), plamenjača (Polystigma) i šupljikavosti (Stigmina) vrlo velika. Naredne oborine u količinama oko 10-tak mm očekujemo već u iduća 2-3 dana.

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati i provoditi mjere zaštite. Još uvijek je moguće protiv većine gljivičnih bolesti lišća spomenutih koštičavog voća koristiti s ograničenjima površinske fungicide na osnovi kaptana, folpeta, mankozeba ili dodina u propisanim količinama (to su npr. pripravci Merpan, Captan WP 50, Dithane DG Neotec, Chromodin i slično). Od protekle je 2012. godine prošireno rješenje za primjenu fungicida Indar EW (0,1 %) u breskvama, šljivama, marelicama i trešnjama, a isti je djelotvoran na skupine bolesti krastavost, hrđe, pepelnice i trulež ploda, a karenca mu u spomenutim kulturama iznosi samo 3 dana.

U vlažnom i naknadno toplijem razdoblju brzo se množe i lisne uši, a let breskvina savijača (Cydia molesta) je ove sezone započeo dana 19. travnja, te neprekidno traje s mano manje brojnijom populacijom od 19. svibnja o.g! Također, od 21. svibnja o.g. bilježimo i pojavu prezimljujuće populacije breskvina moljca (Anarsia lineatella). Stoga u narednom razdoblju preporučujemo njihovo usmjereno suzbijanje. Prva generacija ovih štetnika često se razvija u vršnom dijelu mladica a manje napada plodove, pa veće ekonomske štete od prezimljujuće populacije breskvina savijača i moljca bilježimo u mladim nasadima gdje se formira uzgojni oblik i volumen krošnje! U integriranoj je proizvodnji bresaka i nektarina u našoj zemlji protiv savijača i moljaca moguće koristiti samo pripravke Runner (čitaj raner) SC 240 (0,05 %), Coragen SC (0,016-0,02 %), te Reldan, Lino ili Rely 40 EC (0,12 %). U drugoj polovici lipnja, a naročito tijekom mjeseca srpnja očekujemo jači napad ovih nametnika na plodove bresaka i nektarina u početku dozrijevanja!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je započeo 16. travnja o.g., ali vlasnike plantažnih nasada šljiva obavještavamo da od prve ili prezimljujuće populacija ovog štetnika ne bilježimo ekonomske štete na plodovima šljive u formi crvljivosti, pa njegovo usmjereno suzbijanje krajem svibnja ili početkom lipnja nije niti potrebno! Jaču štetnost ovog nametnika na plodovima šljiva očekujemo u drugoj polovici lipnja, a naročito tijekom mjeseca srpnja, kada se naknadno na crvljivim plodovima jače razvija i trulež plodova (Monilinia). Na šljivama kontrolirati populaciju lisnih uši i redovito suzbijati njihovu brojnost jer su neke vrste vrlo učinkoviti vektor virusa šarke na neperzistentan način do udaljenosti 800-1.000 m. U integriranoj proizvodnji šljiva za suzbijanje lisnih uši dopušteni su Pirimor 50 WG (0,06 %) i Teppeki 50 WG (0,014 %).

 

mr. sc. Milorad Šubić
E-mail:milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis