Obavijest proizvođačima povrća 10.06.2013.

Izmjenom kišnog i sušnog razdoblja stvaraju se povoljni uvjeti za širenje plamenjače (Phytophtora infestans) na rajčici. Meteorolozi najavljuju nove oborine.

Rajčicu od plamenjače zaštititi primjenom jednog od  fungicida: Melody Duo WP 66,75 (0,25%); Galben M, Baldo M; Fantic M (2,5-3 kg/ha);Galben C, Baldo C (5-6 kg/ha).   

U usjevima luka zaštitu od plamenjače (Peronospora destructor ) provesti primjenom sistemičnog fungicida: Fantic M (2-2,5 kg/ha); Galben C, Baldo C (5 kg/ha), Ridomil gold MZ, Pepite (2,5-3 kg/ha); Ortiva (0,8-1 l/ha, i u češnjaku).

Protiv sive plijesni (Botrytis spp.) i bijele truleži (Sclerotium capivorum) koristiti Daconil 720 SC (2 l/ha, i u češnjaku), Signum (1,5 kg/ha). 

U zaštitu od plamenjače krastavaca, lubenica i bundeva (Pseudoperonospora cubensis) do cvatnje koristiti jedan od bakrenih fungicida : Champion tekući ili Cuproline, Nordox 75 WG, Nordox super75. 

U grahu preventivnu zaštitu od bakterioze graha (Xanthomonas campestris p.v. phaseoli) provesti primjenom bakrenog pripravka Bordoška suspenzija 20 WP (1%).  

Preporučene fungicide  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo! 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu povrtnih kultura koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.    

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

 

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
E-mail:
Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis