Obavijest maslinarima! 07.06.2013.

Na području sjevernog dijela otoka Krka (Dobrinjština) maslina se nalazi na početku cvatnje, kako na tom području bilježimo prisutnost maslinovog moljca (Prays oleae)srednjeg intenziteta maslinari mogu do kraja tjedna obaviti suzbijanje cvjetne generacije ovog štetnika.

Protiv maslinovog moljca moguće je primjeniti na maslini registrirane pripravake na osnovi djelatne tvari dimetoata (trgovačkog naziva Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor) i pripravke na osnovi Btk (trgovačkog naziva Biobit WP ili Baturad WP).

U maslinicima uključenim u ekološki i integrirani sustav proizvodnje protiv ovog štetnika dopušteno je korištenje samo pripravaka na osnovi Btk.

Za dodatnu zaštitu pčela insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

Maslinare ostalih područja na kojima je maslina u punoj cvatnji ili pri završetku cvatnje upućujemo u narednom razdoblju na redovno pregledavanje maslinika na prisutnost maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Ovaj štetnik najveće štete čini tik nakon oplodnje na malim plodićima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. Vizualnim pregledima štetnik je teže uočljiv pa je potrebno u ranim jutarnjim satima vršiti otresanje grana na bijelu podlogu. Posebno su ugroženi rubni maslinici u blizini zapuštenih i neobrađenih maslinika te u blizini šuma.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis