Obavijest vinogradarima! 05.06.2013.

Obavještavaju se vinogradari da je vinova loza razvila novu bujnu zelenu masu koja je nezaštićena, a s vrlo nestabilnim vremenskim periodom ostvarila se nova infekcija peronospore. Budući da je počela cvatnja vinove loze potrebno je provesti zaštitu nasada.

Primijeniti se može protiv peronospore FORUM STAR ili RIDOMIL GOLD COMBI ili BALDO F u količini od 200 g na 100 L vode ili MIKAL FLASH ili WINNER ili RIVAL ili ATTILA u količini od 300 g na 100 L vode. Protiv pepelnice preporuča se VIVANDO u količini od 15 ml na 100 L vode ili TALENDO u količini od 20 ml na 100 L vode ili PUNCH u količini od 16 ml na 100 L vode ili FLAMENCO u količini od 35 ml na 100 L vode ili FALCON u količini od 30 ml na 100 L vode.

Sortu rajnski rizling koja je osjetljiva na rani botritis preporuča se još dodatno zaštititi primjenom preparata protiv botritisa.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima preporuča se protiv peronospore provesti tretiranje s MYCOSIN VIN u količini od 800 g na 100 L vode ili FRUTOGARD u količini od 500 ml na 100 L vode, a protiv pepelnice SUMPOR SC u količini od 250 ml na 100 L vode.

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis