Obavijest proizvođačima kupine i maline! 05.06.2013.

Kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi cvjetove protiv navedene bolesti  (u cvatnji, nakon cvatnje) nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu;

Malina; Teldor SC 500 (karenca 7 dana), Switch 62,5 WG (14 dana karenca), Pyrus 400 SC ( 4 dana karenca). Suzbijanje lisne hrđe na malini moguće je fungicidom Score 250 SC ( OVP).

Kupina; Teldor SC 500 (karenca 7 dana), Switch 62,5 WG (14 dana karenca), Kidan i Lupo ( 21 dan Karenca). Na kupini nema registrirano sredstvo protiv lisne rđe.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2013.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis