Obavijest povrtlarima! 04.06.2013.

Proizvođačima krumpira i rajčice na otvorenom preporučujemo nakon  obilnih oborina  da izvrše zaštitu od krumpirove plijesni ili fitoftore (Phytophthora infestans) jednim od pripravaka:

Ridomil  gold MZ 68 WP, Melody duo WP 66,75, Revus, Acrobat MZ, Pergado MZ, Galben M, Baldo  M,

Equation PRO. Ovi pripravci djeluju i na crnu pjegavost lista krumpira (Alternaria  solani).

Proizvođačima krastavaca  na otvorenom preporučujemo protiv plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti jedan od fungicida: Acrobat MZ WG, Ranman 400, Revus, Pergado MZ, Aiette flash, Avi, Topic. Zadnjih šest navedenih pripravaka  djeluju i na plamenjaču dinja.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Izvršeno tretiranje upišite u Evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja!

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis