Obavijest voćarima! 31.05.2013.

Zbog izrazito nestabilnog vremena, na nekim dijelovima županije palo je više od 40 mm oborina, potrebito je ponoviti zaštitu u nasadima jabuka i krušaka protiv bolesti mrljavosti lista i  krastavost plodova (Veturia inaequalis) koristeći se pri tome kombinacijom sistemičnih: Baycor WP, Indar 5EW, Sore 250EC, Cros, Difcor i dr. i preventivnih pripravaka: Antracol WP70, Polyram DF, Dithane M-45, Captan 50, Star 80WP i dr.

U nasadima gdje je prisutna pepelnica ( Podosphaera leucotricha) dodati pripravak na osnovi sumpora.

U nasadima šljiva protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) koristiti fungicid: Captan 50, Stoper 50, Merpan 80WDG.

U rodnim nasadima šljive preporučujemo prskati protiv truleži  ploda (Monilia fructigena) koristeći jedan od pripravaka: Signum, Teldor SC 500, Switsh 62,5 WG.

Evidentirati prskanje.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača.

Mara Maglić dipl.ing.
Mara.Maglic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis