Obavijest voćarima! 22.05.2013.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasad jabuka da provedu pregled na prisutnost zelenih i pepeljastih lisnih uši. Ako je potrebno provesti suzbijanje primijeniti se može TEPPEKI u količini od 130 g na hektar ili SUMIALFA u količini od 350 ml na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima također se preporuča provesti pregled na prisutnost pepeljastih i zelenih lisnih uši. Ako je potrebno provesti suzbijanje protiv lisnih uši primijeniti se može NEEMAZAL u količini od 250 ml na 100 L vode.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                         Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis