Obavijest za proizvođače jabuka! 20.05.2013.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke proteklo je tjedan dana. U tom periodu zabilježeno je 15-20 mm kiše. Zadnje infekcije ostvarene su 17 i 18 svibnja,a na pojedinim lokalitetima i tijekom jučerašnjeg dana.

Meteorolozi za srijedu najavljuju veliku količinu kiše.

Savjetujemo da provedete zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti primjenom sistemičnih pripravaka npr. Indar 5 EW, Score, 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Baycor,  i sl.

Isti su djelotvorni i protiv pepelnice na jabuci. Izbojke zaražene pepelnicom potrebno je mehanički odstranjivati.

Ovim pripravcima dodati jedan od kontaktnih pripravaka na bazi a.t  kaptana (Captan 50, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Stoper), metirama (Polyram DF) ili ditianona (Delan SC 750 i sl.).

Kontrolirati pojavu crvenog voćnog pauka i po potrebi provesti suzbijanje akaricidom. Kritičan broj je: 5 pauka po listu.

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)!

Redovito voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja! 

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis