Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka! 20.05.2013.

Obavještavamo vlasnike nasada bresaka da je početkom svibnja zabilježen intenzivan let breskvinog savijača. Gusjenice prve generacije ovog štetnika ubušuju se u vrhove mladica, a posljedica je njihovo sušenje, što je naročito štetno na mladim nasadima jer je tada otežano formiranje uzgojnog oblika. Za suzbijanje ovog štetnika preporučujemo insekticide: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Ritam, Sistemine E-40 ili Calinogor. Zbog veće količine oborina u nasadima koštićavog voća potrebno je ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista. Od pripravaka predlažemo primijeniti Stoper, Captan 50, Captan WP 50.

Ujedno se obavještavaju voćari da izvrše pregled nasada koštićavog voća zbog prisutnosti lisnih uši te da po potrebi izvrše tretiranje.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                                                               Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail:
Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis