Obavijest voćarima-koštičavo voće 17.05.2013.

Prema vremenskoj prognozi u nekoliko narednih dana očekujemo nestabilno vrijeme koja pogoduje infekcijama gljivičnim bolestima, posebno uzročnikom šupljikavosti lista breskve, šljive i višnje (Stigmina carpophila). Preporučujemo obavljanje zaštite čim to vremenski uvjeti dozvole  jednim od pripravaka na osnovi kaptana – Stoper, Captan 50 ili Merpan 50 WP.

Vremenski uvjeti pogoduju i razvoju pepelnice (Sphaeroteca pannosa) pa je uputno dodati pripravke na osnovi sumpora (Cosavet DF,Thiovit jet, Chromosul 80 ) ili pripravak Crystal.

Mlade nasade u kojima štetu prave breskvin moljac (Anarsia lineatella) i breskvin savijač (Cydia molesta) zaštitite uporabom biotehničkog pripravka Runner 240 SC ili pripravkom Affirm SG, Coragen 20 SC, Reldan 40 EC, Rely 40 te Chromgor 40, Rogor 40, Ritam.

Na nekoliko lokaliteta (Vrgorac) uočena je jača pojava dudove štitaste uši (Pseudoaulacaspis-Diaspis pentagona). Pregledajte nasade i na prisutnost lisnih uši te po potrebi uporabite jedan odinsekticida-Teppeki 500 WDG, Actara 25 WG, Pirimor 50 WG, Sumialfa 5 FL, Calypso SC 480 ili Confidor SL 200, Dali ,Congo, Boxer 200 SL.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis