Obavijest voćarima 15.05.2013.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da su za četvrtak i petak predviđene nove oborine, stoga se preporuča prije najavljene kiše provesti zaštitu nasada od krastavosti tj. fuzikladija i pepelnice. Primijeniti se može SCORE u količini od 130 ml na hektar ili INDAR u količini od 600 ml na hektar ili CLARINET u količini od 1.5 L na hektar. Jednom od sistemičnih preparata preporuča se kombinirati i jedan od kontaktnih preparata u svrhu suzbijanja krastavosti npr. MERPAN ili CAPTAN ili STAR ili MANKOZEB ili PINOZEB ili MANKOKAL u količini od 2 kg na hektar. Također je potrebno provesti suzbijanje gusjenica prve generacije jabučnog savijača i moljca minera okruglih mina, a primijeniti se može RUNNER u količini od 600 ml na hektar ili INSEGAR u količini od 400 g na hektar ili NOMOLT u količini od 1 L na hektar ili RIMON u količini od 450 ml na hektar ili DIMILIN u količini od 200 ml na hektar.

Voćarima koji će tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv krastavosti primjena bio-preparata CUTISAN u količini od 2 kg na hektar, a protiv pepelnice kombinirati SUMPOR SC u količini od 3 L na hektar. Protiv gusjenica jabučnog savijača preporuča se primjena GRANUPOM u količini od 150 ml hektar ili MADEX u količini od 50 ml na hektar.

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis