Obavijest ratarima! 15.05.2013.

Nakon trećeg lista kukuruza primjenjuju se herbicidi koji imaju dominantno djelovanje preko lista korova. Njihova djelotvornost ne ovisi o oborinama, a izbor se vrši ovisno o prisutnim korovima na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) najosjetljiviji su kada imaju 2-4 lista. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti herbicidi Basagran super, Peak 75 WG, Harmony SX ili Callisto 480 SC.

Preparati Dicopur, Dikopin, DMA 6, Deherban A Extra, Dicopur E, Esteron extra 600 EC, Samba, Banvel 480S, Kolo 480S, Faraon, Dicamba 480 SL, Palacid 480, Solar 48, Motikan, Digal 480 SL, Diphar, Damba 70 SG, Callam, Loret, Lontrel 300, Lira, Logo 300, Cliophar 300 SL, Lotus 300 SL, Boss, Korgal 300 SL, Lontrax, Starane 250, Tomigan 250 EC, Comet 250, Voro, Pluss, Vega, Fox, Cambio, Casper 55 WG, Mustang i dr. osim jednogodišnjih suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak, …).

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva Motivell, Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Nicosh, Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel, Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG, Equip OD i dr. U slučaju jake zakorovljenosti ili dugog razvučenog nicanja korova predlažemo razdijeljenu dvokratnu primjenu.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi potrebno je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Grid, Grizzly, Elumis ili Laudis.

Radi povećanja prianjanja sredstva za biljku potrebno je dodati neki od odgovarajućih okvašivača.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju (sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12).

Prije upotrebe sredstava obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača!

                                                                                               Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis