Upozorenje proizvođačima pšenice! 10.05.2013.

Pšenica se nalazi u fazi klasanja, a pojedine sorte su započele s cvatnjom. U ovoj fenofazi i u vlažnim uvjetima (kiša) stvaraju se povoljni uvjeti za moguću zarazu pšenice s paleži klasa (Fusarium spp.). Najugroženije su sorte koje sada cvatu, a ako se ponove jače oborine, mogli bi se ostvariti uvjeti za vrlo jaku zarazu i na sortama koje će tek cvasti.

Zato preporučamo obaviti tretiranje fungicidima koji imaju dozvolu za suzbijanje paleži klasa u razdoblju od početka do sredine cvatnje: Flamenco, Controlan, Falcon EC460, Caramba SL, Bavistin FL, Zino, Prosaro 250 EC, Porto, Duett Ultra, Tilt CB, Artea 330 EC, Mystik EC, Impact C, Superpact C i dr.

Primjena fungicida zaustavit će i širenje bolesti lista (smeđa pjegavost pljevica, pepelnica) koje, također u kišnim uvjetima i odgovarajuće temperature  imaju idealne uvjete za razvoj.

Na pojedinim usjevima primjećena je pojava žitnog balca  koji u većoj brojnosti može oštetiti zastavičar- list o kojemu ovisi nalijevanje zrna. Kritičan broj su 1-2 ličinke/zastavici.

Za suzbijanje se primjenjuju insekticidi: Decis 100 EC, Rotor 1,25 EC, Karate Zeon, Vantex, Fastac 10 SC, Lino, Direkt 10 EC, Reldan 40 EC.

Provedenu primjenu sredstava za zaštitu bilja upisati u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30. stavak 3) .

Prije upotrebe sredstava za zaštitu bilja pročitajte uputu koja se dobije pri kupnji te postupite u skladu s njom. 

Vesna Bradić, dipl.ing.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

                                                                                 

 

Pripremi za ispis