Obavijest maslinarima! 10.05.2013.

Na praćenim lokalitetima bilježimo početak leta maslinovog  moljca (Prays oleae) u niskom intenzitetu te za sada nije potrebno provoditi suzbijanje protiv ovog štetnika. Maslinare upućujemo na daljnje praćenje naših obavijesti.

Ovogodišnje praćenje maslinovog moljca, kao i prethodnih godina, organizirano je u suradnji s članovima maslinarskih udruga Ulika Cres, AgroEkoLošinj-Mali Lošinj, Maslina-Rab, Drobnica-Krk i Drobnica-Malinska te im se ovim putem zahvaljujemo na suradnji i angažmanu. Podatke lokalnih opažanja koriste i djelatnici Zavoda za zaštitu bilja, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo.

Upozoravamo na lokalnu prisutnost štitastih uši stoga maslinarima preporučamo da obave pregled maslinika te po potrebi izvrše lokalno suzbijanje. U tu svrhu koristiti mineralna ulja (trgovačkog naziva Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje).

I dalje upozoravamo na vrlo povoljne uvjete za širenje paunovog oka (Spilocaea oleagina) pa maslinari koji nisu postupili prema obavijesti od 03.05. tretiranje mogu obaviti prije najavljenih oborina pripravcima na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola+trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG) ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor) uz poštivati ograničenja uporabe.

Na području južnog dijela otoka Krka uočena je pojava maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Ovaj štetnik najveće štete radi tik nakon oplodnje na malim plodićima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje.Upozoravamo maslinare da u narednom razdoblju pozornije motre na prisutnost ovog štetnika. Samom vizualnim pregledima štetnik je teže uočljiv pa je potrebno u ranim jutarnjim satima vršiti otresanje grana na bijelu podlogu. U slučaju potrebe za tretiranjem od Ministarstva poljoprivrede treba zatražiti izvanrednu dozvolu za suzbijanje ovog štetnika jer u RH nema registriranih insekticida za tu namjenu.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstava za zaštitu bilja primijeniti sukladno pisanoj uputi  za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis