Obavijest ratarima 09.05.2013.

Protiv bolesti klasa na pšenici najbolje se boriti u vrijeme klasanja i početka cvatnje kada postoji mogućnost zaraze i zbog fenofaze usjeva i povoljnih vanjskih uvjeta odnosno oborina. Stoga je to vrijeme kada treba primijeniti fungicide jer je u kasnijoj fazi kada se primijete simptomi bolesti kasno i više ne djeluje kemijska zaštita. Ova faza je različita od njive do njive a ovisi o sorti i vremenu sjetve.

Fungicidi koji se mogu primijenti za smanjenje napada: Duett SC, Folicur EW 250, Foliar 250, Duett ultra, Controlan, i drugi.

Stoga bi bilo potrebno da poljoprivrednici prate fazu razvoja usjeva – da ne bi zakasnili i primjene neki od navedenih fungicida. Bolesti klasa djeluju direktno na smanjenje prinosa.

Također na strnim usjevima (zob, ječam, pšenica) pratiti pojavu žitnog balca – leme. Štetu čine ličinke izgrizajući list. Za suzbijanje se može upotrijebiti jedan od insekticida kao: Rotor*,Karate 2,5 EC, Karate Zeon, Decis * i drugi.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom – obratiti pažnju na dozu i koncentraciju pripravka, miješanje i vrijeme primjene.

*maloprodaja i upotreba dozvoljena do 1.4.2014.

Nakon svake zaštite voditi evidencijski list.

 

Mira Živković, dipl. ing. agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis