Obavijest proizvođačima ozimog ječma 09.05.2013.

Zbog iznadprosječne količine padalina krajem protekle zime već sredinom mjeseca travnja upućivali smo preporuku proizvođačima ozimog ječma o mogućim mjerama suzbijanja gljivičnih bolesti, posebice na lokalitetima s povišenom razinom podzemne vode. Kako smo u druge dvije dekade mjeseca travnja bilježili suho i iznadprosječno toplo meteorološko razdoblje ozimi usjevi su se brzo i dobro razvijali, pa već s prvim danima mjeseca svibnja bilježimo početak klasanja usjeva ozimog ječma. Ipak, u danima od 2.-6. svibnja o.g. u nekoliko navrata padaju oborine, pa je na većini lokaliteta u tom razdoblju izmjereno od 20 do 35 mm kiše. Više je oborina palo u središnjem i zapadnom dijelu Županije, a najmanje na lokalitetima u istočnom dijelu Međimurja. U posljednja dva jutra bilježimo maglu, naročito na lokalitetima uz rijeku Dravu i Muru. Meteorolozi nove oborine najavljuju narednog vikenda, odnosno 11. i 12. svibnja o.g.!

U takvim uvjetima česte oborine uz dugotrajno vlaženje biljnih organa pogoduju jačim zarazama uzročnika biljnih bolesti na usjevima ozimog ječma, naročito na poljima koja su bila već jače zaražena u prvoj polovici mjeseca travnja a nije bilo prevedeno njihovo suzbijanje! Također, jače su zaraženi usjevi koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom". Klasanje i početak cvatnje zadnji je razvojni stadij kada je moguće zaštititi usjeve ječma od naknadnog jačeg razvoj bolesti tijekom mjeseca svibnja. U pravilu je ozimi ječam sijan sjemenom iz vlastite reprodukcije jače zaražen mrežastom pjegavosti (Pyrenophora terres), a usjevi sijani deklariranim sjemenom jače su napadnuti uzročnikom sive pjegavosti i paleži lišća (Rynchosporium secalis)! Najavljena toplina i vlaga od oborina i/ili magle u narednim će danima pogodovati brzom širenju ovih bolesti na vršno lišće i klasje ozimog ječma.

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni i topliji meteorološki uvjeti krajem uvjeti krajem travnja i tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopiva folijarna gnojiva za završnu prihranu preko lista, vlati i klasja usjeva.

Zbog manje sjetvene strukture ozimih žitarica (posebice jare zobi), ove je sezone potrebno pratiti populaciju i žitne leme (Oulema melanopus) u usjevima ječma, te po potrebi primijeniti i jedan od dopuštenih insekticida. 

Tablica 1. Neki pripravci dopušteni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje bolesti ječma (Pyrenophora, Rynchosporium):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (lit./ha)
azoksistrobin
Amistar
0,5-0,8
azoksistrobin & ciprokonazol
Amistar Extra
0,6-0,8
epoksikonazol & karbendazim
Duett, Respect 250 SC
0,8-1,0
epoksikonazol & metiltiofanat
Duett Ultra
0,4-0,6
epoksikonazol & fenpropimorf
Opus Team
1,5
epoksikonazol & krezoksim-metil
Controlan
0,8-1,0
flutriafol
Impact, Takt SC
Impact 25 SC, Superpact SC
1,0
0,5
flutriafol & karbendazim
Superpact C, Impact C
1,2
metkonazol
Caramba SL
1,2-1,5
tebukonazol
Folicur EW 250, Foliar 250
0,5-1,5
tebukonazol & protiokonazol
Prosaro 250 EC
0,75-1,0
tebukonazol & spiroksamin & triadimenol
Falcon 460 EC
0,6
tebukonazol & karbendazim
Porto SC
1,5
trifloksistrobin & ciprokonazol
Sphere 535 SC
0,35
prokloraz
Sportak, Mirage 45 EC
1,0
piraklostrobin & epoksikonazol
Opera SE
1,25

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Navedeni pripravci imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

 

mr. sc. Milorad Šubić
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis