Važna uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 06.05.2013.

Kao što su meteorolozi najavljivali, tijekom proteklog vikenda odnosno u posljednja 2 dana, na većini lokaliteta u središnjem i zapadnom dijelu Županije je palo 30-tak ili nešto više mm oborina, dok je u istočnom ili donjem dijelu Međimurja izmjereno od 10 mm na području Kotoribe do 25 mm kiše na području općine Donji Kraljevec. Uz raspon temperatura između 10° i 24°C, visoku vlažnost zraka veću od 85 % i dugotrajno vlaženje biljnih organa, u takvim smo uvjetima zabilježili vrlo povoljne uvjete za primarne zaraze plantažnih nasada jabuka i krušaka uzročnicima krastavosti lišća i tek zametnutih plodova (Venturia inaequalis), te uvjete za početni razvoj karantenske bakterijske paleži jabučastog voća (Erwinia amylovora). Meteorolozi u narednim danim ponovno najavljuju mogućnost novih oborina, već tijekom naredna dva dana na lokalitetima središnjeg dijela Međimurja u količinama većim od 20-tak mm! Stoga vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka upozoravamo na vrlo veliku opasnost od jače pojave krastavosti lišća i plodova, pa čim to vremenski uvjeti dopuste preporučujemo obaviti mjere zaštite. Većina sorata jabuka i krušaka završila je cvatnjom, a moguće cvatnjom završavaju mladi nasadi kasno cvatuće sorte gala.Bilježimo i snažan razvoj pepelnice iz zaraženih pupova (Podosphaera leucotricha), naročito na osjetljivim sortama jabuke (idared, jonagold), pa je osim mehaničkog uklanjanja zaraženih izdanaka potrebno redovito suzbijanje i ove bolesti.

U posljednjoj preporuci su navedeni pripravci za zaštitu jabuka i krušaka tijekom i krajem cvatnje. Umjesto površinskih organskih fungicida iz skupine ditiokarbamata (npr. mankozeb) moguće je nakon cvatnje jabuka i krušaka protiv uzročnika krastavosti koristiti u programu zaštite sredstva iz skupine ftalimida (npr. kaptan).

Od 22. travnja o.g. bilježimo početni let prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), s izraženom odlaganjem jaja na naličju lišća jabuke nakon 24. travnja o.g.! Stoga je u narednim danima potrebno provesti njihovo usmjereno suzbijanje.

U nasadima krušaka kontrolirati populaciju kruškine buhe (Psylla pyri), a mjere suzbijanja provoditi nakon što iz odloženih jaja razvojem započne barem 30 % ličinki.

U protekloj smo preporuci upozoravali vlasnike plantažnih nasada koji u prvoj usmjerenoj zaštiti nisu koristiti povišenu količini mineralnih ulja, na početnu populaciju crvenog voćnog pauka i potrebi njegova suzbijanja na osjetljivim sortama jabuke. Nadalje kontrolirati njihovu populaciju i brojnost.

Utrošiti barem 450-500 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad. Neki od akaricida i većina insekticida iz skupine regulatora razvoja kukaca i neonikotinoida su vrlo opasni za pčele, pa poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako tretirati u doba dana kada pčele medarice ne lete.

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis