Obavijest vinogradarima 06.05.2013.

Od posljednje preporučene zaštite prošlo je 10 dana.

Zbog novonastalog prirasta i nestabilnih vremenskih prilika, vinogradare upozoravamo da ponovo izvrše preventivnu zaštitu svojih nasada protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) i to pripravcima danim u preporuci od 26. travnja 2013.

Također se mogu koristiti i pripravci na bazi folpeta kao što su Folpan 80 WDG, Folpan 50 WG, Futura 50 WP ili kombinirani pripravak Shavit F ili pripravci na bazi al-fosetila kao što su: Mikal flash WG, Winner WP, Alonso, Attila ili Rival ili neki drugi preparat.

Svi navedeni preparati dozvoljeni su i u integriranoj zaštiti vinograda!

Preparate koristiti prema uputama proizvođača !

Proizvođače upozoravamo da nakon svakog tretiranja ispune evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
e-mail:
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis