Obavijest poljoprivrednicima 02.05.2013.

Obavještavamo poljoprivrednike da će se odvoz ambalaže sredstava za zaštitu bilja vršiti:

07.05.2013. u SIBINJU ZNG 108 OD 8,30 – 11,30 sati.

07.05.2013. u SLAVONSKOM BRODU, POLJOPRIVREDA I PARKOVI OD 12-14 sati.

 

SA SOBOM PONIJETI ISPUNJENI PRATEĆI LIST.

 

Mara Maglić dipl. ing. agr.
e-mail:mara.maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis