Obavijest voćarima 23.04.2013.

Proizvođače višanja upozoravamo da počinje fenofaza cvatnje te je potrebno izvršiti tretiranje protiv monilije (Sclerotinia laxa) a proizvođače šljiva, bresaka, nektarina i trešanja upozoravamo na potrebu ponovljenog tretiranja protiv uzročnika bolesti monilije (Sclerotinia laxa) u voćnjacima koji se nalaze u fenofazi cvatnje i precvjetavanja zbog noćnih oborina. Gljiva uzrokuje sušenje cvjetova, kasnije u vegetaciji grančica i grana. Gljiva uzročnik monilije dovodi do začepljenja provodnih snopova, stvaranje rak rana na granama i stvaranje smolotoka.

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka:

U višnjama: Signum, Chorus 75 WG Bavistin FL, Zino, Kidan, Lupo.

U šljivama: Teldor SC 500, Signum, Nativo, Octave 50 WP, Chorus 50 WG, Indar 5 EW, Bavistin FL, Zino, Kidan, Lupo.

U trešnjama Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Bavistin FL, Zino, Kidan, Lupo.

U breskvama: Chorus 75 WG, Teldor SC 500, Signum, Nativo, Indar 5 EW, Bavistin FL, Zino.

Proizvođačima bresaka, nektarina, trešanja i marelica preporučamo protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida:

Captan 50, Stoper , Merpan 80 WDG.

Preporučujemo voćarima, proizvođačima šljiva u kojima je precvjetavanje da izvrše zaštitu protiv šljivine osice (Hoplocampa minuta), upotrijebiti Rogor 40, Zagor, Chromgor 40, Fastac 10 SC ili Direkt kad 2/3 latica cvijeta otpadne.  

Proizvođačimanektarinapreporučujemo izvršiti tretiranje protivtripsa(TeaniothripsmeridionalisiThripsmajor). Ličinke tripsa oštećuju plodnicu i tek zametnuti plod. Na epidermi ploda nastaju nekroze nepravilnih oblika što smanjuju tržišnu vrijednost ploda.

Primijenite jedan od pripravaka: Rogor 40, Zagor, Chromgor 40.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše preventivno tretiranje protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama. Jabuke se nalaze u fenofazi E-E 2 – stadij ružičastog pupa, F otvaranje središnjeg cvijeta, Intenzivni nasadi krušaka se nalaze u fenofazi F2- puna cvatnja.

Primijenite:

Chromodin S -65, Dodin S-65, Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG ili kombinaciju pripravaka:

Chorus 75 WG + Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP.

u nasadima jabuka protiv pepelnice dodati pripravak močivi S: Chromosul 80, Thiovit Jet, Sumpor SC.

U proizvodnima nasadima voćnjaka izvršiti zaštitu od korova te primijeniti jedan od pripravaka na bazi glifosata: Cidokor, Herbocid, Herkules 480 SL, Total 480 SL i drugi.

Integrirani proizvođači trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail:
Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis