Obavijest proizvođačima krumpira 18.04.2013.

Prilikom sadnje gomolja krumpira može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika (grčice, žičnjaci, rovci, gusjenice sovica pozemljuša) unošenjem u tlo granuliranih ili tekućih insekticida na osnovi klorpirifos-etila: Dursban G-7,5, Finish G-7,5 (15-20 kg/ha tretiranjem redova prilikom sadnje; 50-60 kg/ha primjena širom), Dursban E-48, Nufos, Pirinex 48 EC, Finish E 48 ili Callifos 48 EC (2-3 l/ha tretiranje u trake, 6-8 l/ha širom) ili teflutrina Force 1,5 G primjenom u dozi 7-10 kg/ha. Primjena zemljišnih insekticida opravdana je ako se prethodnim pregledom tla utvrdi kritičan broj pojedinog štetnika (žičnjaci i grčice- kritičan broj 3-5 štetnika/m²).

Ne koristiti u mladom krumpiru. K-91 dan. 

Za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje protiv napada žičnjaka, grčica, sovica pozemljuša, lisnih uši i krumpirove zlatice koriste se insekticidi na osnovi imidakloprida Macho 70 WS (0,02 kg/100 kg gomolja), Gaucho FS 600 ROT (20-40 ml/100 kg gomolja ili tretiranjem brazde prije sadnje 0,6 l/ha) ili Prestige FS 290 (100 ml/100 kg gomolja). Nakon tretiranja gomolja nije dozvoljena folijarna primjena pripravaka na osnovi imidakloprida (Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid…). 

Prije nicanja krumpira za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (koštan, svračica, muhar) i nekih širokolisnih korova može se primijeniti jedan od herbicida na osnovi pendimetalina: Panida grande, Stomp 330 E, Ston, Dost 330 E, Strong ili Pendigan 330 E u dozi 4-6 l/ha ili flufenaceta Tiara WG 60 (0,8-1 kg/ha) ili Plateen WG 41,5 (2-2,5kg/ha).

Jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove suzbijaju: Racer 25 CS, Racer 25 EC, Rubin, Master EC 25, Roko, Ares ili Flurotec (flukloridon) u dozi 2 l/ha, Linurex 50 WP (1,5-2,5 kg/ha), Linurex 50 SC (1,2 l/ha) ili Afalon disperzija (1,35 l/ha) (linuron), te Sencor WP 70, Sencor WG 70, Tor 70 WP, Tor 70 WG, Dancor 70 WG, Metriphar WG, Joker WG, Scorpio 70 WG, Senior WP, Senat WG, Metro WP, Demet 70 WG ili Mistral 70 WG (metribuzin). Navedena sredstva na osnovi metribuzina mogu se primijeniti prije nicanja krumpira u dozi 0,75-1,5 kg/ha ili nakon nicanja krumpira u smanjenoj dozi 0,5-0,75 kg/ha. Primjena nakon nicanja krumpira nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca je 42 dana.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira od štetnika i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.  

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis