Obavijest proizvođačima koštičavog voća 17.04.2013.

U okolici Karlovca nasadi breskve, trešnje i rane sorte šljive ulaze u period cvatnje.

Meteorolozi najavljuju mogućnost kiše za subotu i nedjelju (20.i 21.04.).

Kritični period za zarazu koštičavog voća (breskve, nektarine, trešnje, višnje, šljive) uzročnikom bolesti paleži cvijeta i sušenja grančica (Monilinia laxa) je kišovito vrijeme u cvatnji. Meteorolozi najavljuju mogućnost kiše za subotu i nedjelju (20.i21.04.).

Savjetujemo da u nasadima koštičavog voća koje je u početku cvatnje ili cvatnji, osobito u nasadima gdje su simptomi ove bolesti bili prisutni prijašnjih godina, prije kiše obavite zaštitu jednim od dozvoljenih fungicida.

Za zaštitu protiv ove bolesti na koštičavom voću može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Kidan, Lupo, Signum, Teldor (trešnja, šljiva, breskva) i dr. Umjesto jednog od ovih pripravaka na breskvi se može upotrijebiti pripravak Nativo 75 WG koji ima dozvolu za upotrebu protiv Monilinia spp. i kovrčavosti lista breskve.

Tretiranje provesti predvečer kad pčele ne lete!

U nasadima šljive mogu se postaviti bijele ljepljive ploče za praćenje pojave šljivinih osica (1 ploča na hektar).

Prije upotrebe SZB pažljivo pročitati upute koje dobijete prilikom kupovine sredstva te postupiti u skladu s njima!

Podsjećamo na obvezu pridržavanja propisa Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)! Redovito voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja.U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina.

Pesticide i praznu ambalažu, dok je na gospodarstvu, skladištiti u skladu s propisima, a nakon toga praznu ambalažu predati tvrtci ovlaštenoj za prikupljanje opasnog otpada (C.I.A.K. d.o.o-Vojnić). Akcija prikupljanja ambalaže biti će organizirana u lipnju. 

 

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis