Obavijest voćarima 16.04.2013.

Breskve i nektarine nalaze se feno-fazi E-početak cvatnje i F puna cvatnja. Preporučujemo izvršiti zaštitu u cvatnji od uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa), ulaskom patogena kroz njušku tučka.

Gljiva ulaskom ispušta toksine koji uzrokuju začepljenje provodnih snopova, stvaranje rak rana na granama i stvaranje smolotoka.

Tretiranje izvesti jednim od pripravaka:

Chorus 75 WG, Teldor SC 500, Signum, Nativo, Indar 5 EW, Bavistin FL, Zino.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha). Jabuke i kruške se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su fenofaze od C-C3 – mišje uši na jabukama i kruške u fenofazi C3 –otvaranje pupa do D-D3 vidljive čaške do fenofaze E – pojava cvjetova, Primijenite jedan od pripravaka na bazi bakra protiv čađave krastavosti i to:

Kocide DF, Nordox 75 WG, Champion u smanjenim dozama.

Protiv pepelnice na jabukama na bazi močivog sumpora: Sumpor SC-80, Kalinosul 80, Thiovit Jet, Tekući sumpor. 

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Integrirani proizvođači trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail:
Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis