Obavijest voćarima 11.04.2013.

Na području Bjelovarsko–bilogorske županije ovisno o lokaciji i sorti, jabuke se nalaze u fenofazi od otvaranja pupova do fenofaze mišjih ušiju. Većina proizvođača obavila je zaštitu bakrenim pripravcima protiv krastavosti jabuke.

Prema najavama meteorologa postoji mogućnost pojave lokalnih oborina tijekom vikenda. Pratiti vremensku prognozu i prije kiše obaviti zaštitu nekim od preventivnih fungicida jer toplo vrijeme uzrokuje jako napredovanje vegetacije pa taj dio ostaje nezaštićen.

Od fungicida moguće je koristiti pripravke:

Ditianon: Delan SC 750,Delan 500 SC, Delan 700 WDG

Mankozeb: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star, Crittox MZ 80, Caiman WP,Mankor, Cadillac 80 WP, Mankoka, Dithane DG Neotec

Dodin: Dodine S-65,Chromodin S-65 (obratiti pažnju na mogućnost miješanja).

U nasadima gdje je u prethodnoj godini bio jak napad pepelnice moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora.

U voćnjacima gdje je bilo problema sa pojavom potkornjaka, za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s 50 % -tnim etilnim alkoholom

Upozoravamo voćare čiji su nasadi u blizini šume ili su prijašnjih godina imali problema sa pojavom jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), da izvrše pregled i po potrebi suzbijanje. Pregled se vrši kada je temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje u konvencionalnoj proizvodnji ima pripravak Beta-Baythroid EC 025.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu voćnu vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN, 142/12, članak 30, stavak 3) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić dipl. ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis