Obavijest ratarima 11.04.2013.

Zbog velikih količina oborina većina poljoprivrednih proizvođača nije uspjela obaviti zaštitu uljane repice protiv velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) koje su utvrđene već puno ranije u kritičnim brojevima.

Pregledom usjevima uljane repice osim proljetnih pipa uočena je pojava i repičinog sjajnika (Meliethes aeneus) i to ulovom u žute posude i pregledom terena. Ovaj štetnik javlja se nešto kasnije od proljetnih pipa pa je potrebno obići usjeve uljane repice i naprave pregled na prisutnost ovog štetnika. Tretiranje treba provoditi ukoliko utvrdite prisutnost štetnika u kritičnom broju i prema mogućnosti ulaska u parcelu zbog vlage. Ovisno o rokovima sjetve uljane repice se nalaze u različitim fenofazama, a kritične brojke za suzbijanje sjanika ovise o njima. Ako je repica u fenofazi D1 znači da je cvjetni pup još pokriven lišćem tada je kritična brojka za suzbijanje sjajnika 0,8-1 sjajnik po biljci. Kada pupovi postanu vidljivi (D2) pragom odluke smatra se 1-1,5 sjajnika po pupu.

Od pripravaka za suzbijanje repičinog sjajnika dozvolu imaju slijedeći insekticidi:

Pirimifos-metila (Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC)

Klorpirifosa (Pyrinex 250 ME)

Klorpirifosa i cipermetrina (Chromorel-D, Nurelle-D, Pirel-D, Pinurel-D, Kalinorel-D, Terel)

Klorpirifos-metila (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40)

Piretroida: (Fastac 10 SC,Fastac 10 EC, Direkt 10 EC, Alfa 10 SC, Fascon, Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC, Roetem, Decis 2,5 EC, Decide, Skud, Decis 6,25 EG, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Vantex, Beta-Baythroid EC 025, Sumialfa 5 FL).

Pimetrozin: Chess 50 WG

Tiakloprid:Biscaya

Sredstva podvučena crtom, smiju se koristiti do propisanog roka na uputama jer im je istekla registracija.

Za suzbijanje velike i male repičine pipe dozvolu imaju:

Tiakloprid: Proteus 110 OD, Biscaya.

Za suzbijanje velike repičine pipe dozvolu imaju još: Sumialfa FL,Nurelle-D i Chromorel –D.

Sve tri vrste suzbija: Karate Zeon i Biscaya

Ratari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu ratarsku kulturu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN, 142/12, članak 30, stavak 3).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić, dipl .ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis