Obavijest poljoprivrednicima – zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja 27.03.2013.

Organizira se zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u Istri – akcija Prateći list! 

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Članice CROCPE eko modela čiji ambalažni otpad se skuplja jesu: Am Agro, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, DowAgroScience, Florel, Pinus Agro, Syngenta i AgroChemMaks te Genera d.d. Također će se prikupljati i ambalažni otpad od tvrtke Herbos d.d. – u stečaju.

Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik otpada, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač otpada (CIAK) prilikom preuzimanja otpada.

Mole se svi posjednici otpada da na lokaciju donesu ispunjen Prateći list (obrazac ­­­PL-Oo) i deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO).

Obrasci se mogu kupiti u „Narodnim novinama“. Način ispunjavanja obrazaca može se naći na stranicama CROCPE.

U Istarskoj županiji se dana 03.04.2013. i 04.04.2013. prema dolje navedenom rasporedu vrši prikupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB):

 

03.04.2013. 

Umag             9.00-11.00 sati                 Finida – kod breskvika (dvorište 6. maj)

Brtonigla       12.30-14.30 sati                Nova Vas

 

04.04.2013. 

Cerovlje         8.30-9.30 sati                    Parkiralište iza doma Josip Daus, Cerovlje 12

Poreč            11.00-13.00 sati                 Pored Agrolagune – industrijska zona Žatika

Pula              14.40-16.00 sati                 Poljoprivredna zadruga Agroistra – Labinska 13

  

Posjednici otpada ne snose nikakve troškove prilikom vraćanja ambalaže.

 

Marina Kocijančić, dipl. ing. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis