Obavijest voćarima 11.03.2013.

Rane sorte koštičavog voća (breskva, nektarina, šljiva, trešnja, višnja) ulaze u stadij bubrenja pupova. U stadiju bubrenja pupova, provodi se tzv. „plavo prskanje.“

To je preventivna zaštita od kovrčavosti lista breskve i nektarine, rogača šljive, šupljikavosti i kozičavosti lista višnje i trešnje i dr.

Zaraza uzročnikom kovrčavosti lista breskve i nektarine ostvarit će se ako u vrijeme kretanja vegetacije i otvaranja pupova nastupi kišno razdoblje.

Za preventivnu zaštitu mogu se koristiti bakreni pripravci: Nordox super 75, Neoram WG, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Kocide DF, Champion WG 50, Blauvit, Cuproline, Bordoška juha, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20, Modra galica, Plavi kamen i dr.  

Radi suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog pauka moguće je dodati mineralno ulje (npr. Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje) ili koristiti gotovu kombinaciju: Plavo ulje, Modro ulje ili Crveno ulje.

Pri aplikaciji je potrebno utrošiti što više škropiva („okupati voćke“), a zaštitu je potrebno provesti za mirna vremena, bez vjetra, pri dnevnim temperaturama zraka višim od 5°C.

Tretiranje se preporuča provesti i u mješovitim voćnjacima na okućnicama.

Nakon otvaranja pupova koštičavog voća ne smiju se primijeniti bakreni pripravci zbog moguće fitotoksičnosti. tj. mogućih oštećenja na biljkama!

Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog o tretiranjima (trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina, neka druga uporaba) i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, na pojedinim voćnim vrstama, smiju koristiti samo sredstva koja su propisana Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2013. godinu!  

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pisanoj uputi proizvođača. 

 

dr. sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail.:Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis