Obavijest maslinarima 28.11.2012.

Nakon završene berbe maslina preporučamo za lijepa i mirna vremena obaviti tretiranje nasada maslina pripravcima na bazi bakra. Ovim tretmanom preventivno djelujemo protiv uzročnika bolesti posebice paunovog oka (Spilocaea oleagina) i raka masline(Pseudomonassyringaepv.savastanoi) te dezinficiramo ozljede nastale prilikom berbe.

U tu svrhu koristiti pripravak na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG) ili bakarnog oksida (trgovačkog naziva NORDOX 75 WG).

Sredstava za zaštitu bilja koristiti prema pismenim uputama proizvođača.

Provedeno tretiranje upisati u evidenciju.

 

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.
e-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis