Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 11.10.2012.

Optimalni su rokovi sjetve ozime pšenice i ječma. Neposredno nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica može se provesti zaštita od jednogodišnjih travnih (slakoperka, mišji repak, vlasnjača, ljuljevi) i širokolisnih korova (mišjakinja, čestoslavica, broćika, gorušica, kamilica, poljski mak, mrtva kopriva) koji niču istovremeno sa žitaricama i konkurenti su za hranjiva, vodu i prostor.

Od herbicida se mogu primijeniti:

Tena -1,5-2 kg/ha, za suzbijanje travnih i širokolisnih korova, u ozimoj pšenici prije i poslije nicanja, u ozimom ječmu samo od faze 3 razvijena lista pa do kraja busanja Logran 20 WG -35-40 g/ha, za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži od faze 3 razvijena lista pa do završetka busanja

Legato plus SC, Cougar SC ili Tornado SC -1,25- 1,75 l/ha, suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu prije nicanja ili do stadija 3 lista

Tolurex 50 SC -3-4 l/ha, prije ili poslije nicanja, bolja djelotvornost putem lista

Herbaflex SC – 2-3 l/ha, suzbija travne i širokolisne korove u ozimoj pšenici i ječmu od faze 3 razvijena lista pa do kraja busanja.

U fazi prije nicanja navedeni herbicidi primjenjuju se u većoj dozi, a nakon nicanja u manjoj. Korovna biljka usvaja ih putem korijena i putem lista.

Samo u ozimoj pšenici nakon nicanja herbicid Logran 20 WG zbog proširenja spektra djelovanja na korove može se kombinirati sa Filonom 80 EC (4-5 l/ha). Filon 80 EC može prolazno zaustaviti razvoj pšenice, osobito kod pliće položenog sjemena. 

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku i u evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura (Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvijetima kojima moraju udovoljavati, NN 135/08, 73/10, 55/12). 

Herbicide primijeniti prema uputama koje se dobiju uz preparat prilikom kupnje.

Navedeni herbicidi dozvoljeni su za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica.

 

dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis