Obavijest maslinarima 29.08.2012.

Maslinarima kvarnerskih otoka preporučamo obaviti preventivno tretiranje bakrenim pripravcima protiv paunovog oka (Spilocaea oleagina). Posebno skrećemo pažnju i potrebu za tretiranjem osjetljivijih domaćih sorti. U tu svrhu koristiti pripravke na osnovi bakrenog oksida (trgovačkog naziva Nordox 75WG, Nordox super 75), bakrenog oksiklorida (trgovačkog naziva Neoram WG) i bakrenog hidroksida (trgovačkog naziva Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra). Karenca za bakrene pripravke iznosi 56 dana.

Sada primijenjeni bakreni pripravci također smanjuju napad maslinove muhe.

Protiv maslinove muhe (Bactrocera olea) preporučamo nastavak tretiranja metodom mamaka prema preporuci od 13.07.2012.

Tretiranje je potrebno ponavljati u intervalima od 10-12 dana i obvezno nakon kiše.

Tretiranja širom (cijelog stabla) u svrhu zaštite od maslinove muhe zasad nije potrebno provoditi.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača.

Provedena tretiranja upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis