Obavijest proizvođačima krumpira 17.08.2012.

U vrijeme tehnološke zrelosti usjeva merkantilnog krumpira uništavanje nadzemnog dijela biljke (cime) može se provesti primjenom herbicida- desikanata.

Od desikanata se mogu koristiti:
Basta 15 SL – aktivna tvar glufosinat.  

Koristi se u dozi 2,5 – 3 l/ha. Primijeniti 2-3 tjedna prije vađenja gomolja. Karenca 14 dana.

Reglon forte SL, Fortelon SL, Diqua, Reglone 200 SL – aktivna tvar dikvat.

Koriste se u dozi 4 l /ha uz utrošak 400-500 l vode. Karenca je 10 dana. Tri dana nakon primjene ne smije se ulaziti u tretirano polje. Krajnji rok djelovanja herbicida vidljiv je u razdoblju od 4 do 7 dana nakon primjene. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja. Kako bi se izbjegla oštećenja gomolja krumpira tretiranja treba obaviti na srednje teškim, teškim i organskim tlima 5 dana nakon navodnjavanja ili nakon što je palo 13 mm kiše.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Navedeni herbicidi dozvoljeni su za primjenu i u integriranoj proizvodnji krumpira.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail:
Mirna.Ceranić-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis