Obavijest vinogradarima 08.08.2012.

Od zadnje preporuke stalno bilježimo stabilno i vrlo  vruće vrijeme . Vinske sorte vinove loze ulaze u fazu mekšanja i promjene boje bobica, pa i ove godine očekujemo raniju zriobu .

S obzirom na dobro zdravstveno stanje vinograda,  preporučujemo  zaštitu samo za vinograde koji nisu tretirani  prema posljednjoj preporuci, i to bakrenim pripravcima , a u cilju očvršćivanja pokožice boba.Može ih se kombinirati sa sumpornim pripravcima, uz oprez da se zaštita obavlja rano ujutro ili predvečer.

Ranija berba i prerada grožđa podrazumijeva strogo vođenje brige o karenci , koja za bakrene  i sumporne pripravke iznosi 35 dana, radi mogućnosti ometanja postupka vrenja.

Na sortama koje su osjetljive na sivu plijesan , ukoliko to niste uradili u prethodnoj zaštiti , uporabite jedan od botriticida-Teldor 500 SC, Cantus WG, Mytos SC, Botril 300 SC ili Switch 62,5 WG, prskajući samo zonu grozda , također pazeći na propisane karence.

Pripravke koristite sukladno uputama proizvođača.

Popunite evidencije o korištenju sredstava , te pravilno zbrinite ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja!

mr.sc. Ivana Župić
e-mail:
Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis