Obavezno uklanjanje ambrozije 31.07.2012.

Krajnji je trenutak za uklanjanje ambrozije (limundžik, partizanka) prije cvatnje!

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN72/07) apeliramo na sve vlasnike i korisnike poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta da uklone ovu izrazito alergenu biljku košnjom, malčiranjem, čupanjem ili drugim agrotehničkim, mehaničkim ili kemijskim mjerama kako je propisano u Naredbi!

Cilj je ne dozvoliti da se ambrozija rascvjeta i donese sjeme!

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05).

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis