Obavijest poljoprivrednicima o skupljanju ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja 26.07.2012.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, korisnici sredstava za zaštitu bilja, dužna su na zakonom propisan način (Zakon o otpadu ,,N.N.“ br. 178/04 i 60/2008) zbrinuti ambalažu i o tome imati dokaz u obliku ovjerenog obrasca PRATEĆI LIST ZA OPASAN OTPAD.

Obrazac se može kupiti u knjižarama Narodnih novina.

Za popunjavanje Pratećeg lista za opasan otpad potrebito je ispuniti (ovisno o tome da li imate OPG, firmu ili obrt) podaci: OIB, MBS-matični broj subjekta, MBO matični broj obrta, MIBPG-matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva i štambilj.

Ambalaža mora biti temeljno isprana i ispražnjena.

Predaja ambalaže biti će
13. 08.2012.
PZ  Prvča  maloprodajno mjesto br.15,
ulica Alojzija Stepinca 18 , SIKIREVCI

Sakupljanje ambalaže je u vremenu od 8,00 do 14,00.

Sakuplja se prazna ambalaža isključivo tvrtki koje su članice CROCPA koja financira ovu akciju: AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer, CropScience, Chromos Agro, Dow AgroScinces, Herbos u stečaju, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera.

Postoji mogućnost dolaska C.I.A.K. d.o.o kod OPG-a po praznu ambalažu uz uvjet da imaju više od 1 palete ambalažnog otpada.

Postoji mogućnost da više OPG-a sakupi ambalažu na jednom mjestu i pozovu C.I.A.K. d.o.o. koje će doći po skupljenu ambalažu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Poljoprivrednu savjetodavnu službu u Oprisavcima tel: 227 087.

Mara Maglić, dipl. ing.
E-mail: Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis