Obavijest maslinarima 29.06.2012.

U maslinicima na području zaleđa Skradina i u Zagori plodovi masline su veličine od 4-8 mm pa ukoliko do sad nije izvršena zaštita protiv druge generacije maslininog moljca (Prays oleae) preporuča se istu napraviti u narednih nekoliko dana.

Za tu svrhu mogu se koristiti Baturad WP, ili Biobit dozvoljeni i u ekološkoj proizvodnji ili jedan od pripravaka čija je aktivna tvar dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). 

Upozoravaju se maslinari koji su prošle godine imali veće štete od napada maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) da u narednom periodu pozornije prate pojavu ovog štetnika u svojim nasadima. Svrdlaš napada plod masline veličine oko 5 mm.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidencijski list o korištenju sredstava za zaštitu bilja, ambalažu zbrinuti prema propisima!

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.ing.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis